Івано-Франківська область, м. Калуш, пр. Л.Українки, 16 б, (Пенсійний фонд)
Телефони для консультацій: (03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
ГАРЯЧА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
(03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
E-mail: office@dc.if.ua
Skype: dcifua

НАША
АДРЕСА
м. Калуш
пр. Л.Українки, 16 б
(Пенсійний фонд)

Як нас знайти?

ПРАЙС-ЛИСТ

Аналізи Термін Ціна
ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Аналіз крові
Група крові та резус фактор 1 день

70

Загальний аналіз крові  (ЗАК з ШОЕ, без формули) 1 день 55
Загальний розгорнутий аналіз крові   (ЗРАК, ЗАК з  формулою та  ШОЕ) 1 день 120
ШОЕ по Панченку 1 день 30
 Гемостаз
Активований частковий тромбопласт. час (АЧТЧ) 1 день 50
Протромбіновий час (ПЧ) 1 день 50
Тромбіновий час (ТЧ) 1 день 50
Фібриноген 1 день 50
Коагулограма   (ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, МНО) 1 день 180
Час згортання крові (по Лі-Уайту) 1 день 30
Час кровотечі (по Дюку) 1 день 30
 Аналіз сечі
Загальний аналіз сечі   (ЗАС, з мікроскопією осаду) 1 день 60
 Аналіз калу
Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів 1 день 60
БІОХІМЧНО-СИНДРОМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Субстрати
Креатинин 1 день 50
Сечова кислота 1 день 50
Сечовина 1 день 50
 Ферменти
Аланін-амінотранфераза (АЛТ) 1 день 50
Амілаза альфа 1 день 50
Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) 1 день 50
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) 1 день 50
Ліпаза 1 день 80
Серомукоїд 1 день

50

Фосфотаза лужна 1 день 50
 Пігменти
Білірубін загальний 1 день 50
Білірубін прямий 1 день 50
 Білки
Альбумін 1 день 50
Білок загальний 1 день 50
Тимолова проба 1 день 50
 Ліпіди
Тригліцериди 1 день 50
Холестерин 1 день 50
Холестерин ЛПВЩ (альфа-ЛП) 1 день 60
Холестерин ЛПНЩ (бета-ЛП) 1 день 60
   
Пакет "Ліпідний  1"
(Тригліцериди, Холестерин)
1 день

100

Пакет "Ліпідний  2"
(Тригліцериди, Холестерин, ЛПВЩ,   ЛПНЩ )
1 день 215
 Цукровий діабет
Глікозильований гемоглобін 1 день 160
Глюкоза 1 день

50

Глюкозо-толерантний тест 1 день 80
Інсулін 1,5 р.дн.
140
С-пептид 1,5 р.дн. 150
 Електроліти
Залізо 1 день

50

Залізо-зв'язуюча здатність 1 день

90

Калій 1 день 50
Кальцій 1 день 50
К альцій іонізований 1 день 70
Магній 1 день

50

Мідь 1 день 90
Натрій 1 день 50
Фосфор 1 день 50
Хлориди 1 день 50
Цинк 1 день 90
 Пакети
Пакет "Біохімія печінки "(АЛТ, АСТ, ГГТ, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Фосфотаза лужна) 1 день 300
Пакет "Нирковий 1 " (Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 150
Пакет "Нирковий 2 "  (ЗАС, Альбумін,  Білок загальний, Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 300
Пакет "Біохімічний 1" (АЛТ, АСТ, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечовина) 1 день 330
Пакет "Біохімічний 2" (АЛТ, АСТ, ГГТ, Амілаза альфа, Альбумін, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечова кислота, Сечовина, Фосфотаза лужна, Тригліцериди, Холестерин) 1 день 650
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Тиреоїдна панель
Кальцитонін 1,5 р.дн.

270

Паратгормон 1,5 р.дн. 170
Тереоглобулін (ТГ) 1,5 р.дн. 160
Тереоглобулін, а/т (ТГ) Пн., Сер 160
Тиреопероксидаза, а/т (ТПО) Пн., Сер 160
Тиреотропний гормон (ТТГ) Пн., Сер 140
Тироксин (Т4) Пн., Сер 140
Тироксин вільний (Т4в) Пн., Сер 140
Трийодтиронін (Т3) Пн., Сер 140
Трийодтиронін вільний (Т3в) Пн., Сер 140

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону

(А-РТТГ)

Пн., Сер 320

   
Пакет "Тиреоїдний 1" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4в, Т3в) Пн., Сер 700
Пакет "Тиреоїдний 2" (А-ТПО, ТТГ, Т4в) Пн., Сер 410
 Репродуктивна панель
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) 1,5 р.дн. 170
Естрадіол (Е2) 1,5 р.дн. 140
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 1,5 р.дн. 140
17-ОН-Прогестерон  1,5 р.дн. 320
Прогестерон 1,5 р.дн. 140
Пролактин 1,5 р.дн. 140
Статеві гормони зв'язуючий глобулін (СГЗГ) 1,5 р.дн. 160
Тестостерон вільний (Тв) 1,5 р.дн. 190
Тестостерон загальний 1,5 р.дн. 140
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 1,5 р.дн. 140
 Пренатальна діагностика
Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФП) 1,5 р.дн. 140
Асоційований з вагітністю білок А плазми (РАРР-А) 1,5 р.дн. 180
Естріол вільний (ЕЗ) 1,5 р.дн. 140
Плацентарний лактоген (ПЛ) 3 р.дн. 250
Хоріонічний гонадотропін людини бета вільний (ХГЛ‐бета вільний) 1,5 р.дн. 160
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) 1,5 р.дн. 140
 Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1,5 р.дн. 290
Альдостерон 5 р.д. 290
Кальцитонін 1,5 р.дн. 270
Кортизол 1,5 р.дн. 140
Паратгормон 1,5 р.дн. 170
Соматропний гормон (Гормон росту) 4 р.д. 150
ОНКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Альфа-фетопротеїн (АФП) 1,5 р.д. 140
Пакет "Індекс ROMA" (Онкомаркер яйників, в комплексі з HE4 та СА 125) 1,5 р.д. 549
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1,5 р.д. 160
Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) 1,5 р.д. 160
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
1,5 р.д. 330
Онкомаркер СА 125 (яйників) 1,5 р.д. 160
Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) 1,5 р.д. 450
Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми)
3 р.д. 330
Простат-спецефічний антиген (ПСА) 1,5 р.д. 140
Простат-спецефічний антиген вільний (ПСА в) 1,5 р.д. 140
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 1,5 р.д. 140
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета)
1,5 р.д. 140
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Ревматоїдна панель
Антистрептолізин О ( АСО ) 1 день 80
Ревматоїдний фактор (РФ) 1 день   80
Серомукоїд 1 день  55
 С-реактивний білок (СРБ)  1 день 80
Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО, РФ, СРБ)
1 день 240
 

Пакет

 "Здоров'я  жінки"


(АЛТ, АСТ, ГГТ, Глюкоза,Креатинін,Сечовина, Білірубін загальний, Сечова кислота, Тригліцериди, Холестерин,ТТГ,СА 125, СА 15-3, Естрадіол, Гепатит В,Гепатит С, ЗРАК)

 1,5 р.д.

Пакет

“Здоров’я чоловіка”


(АЛТ, АСТ, ГГТ, Білірубін загальний,Сечова кислота, Глюкоза,Креатинін,Сечовина, Тригліцериди,Холестерин, ПСАз,Гепатит В,Гепатии С, ЗРАК)

  1,5 р.д.
Загальний імунітет
Ir A 1,5 р.д. 120
Ir Е загальний 1,5 р.д. 160
Ir G 1,5 р.д. 120
Ir M 1,5 р.д. 120
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Гепатити
Вірус гепатиту В поверхневого, антиген, скринінг (HBs Ag скринінг) 1 день 105
Вірус гепатиту С, скринінг (НCV Ab) 1 день 105
 TORCH інфекції
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgG (HSV 1/2 IgG) 1,5 р.д. 140
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgМ (HSV 1/2 IgМ) 1,5 р.д. 140
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ 1,5 р.д. 140
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM 1,5 р.д. 140
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM 1,5 р.д. 140
 Урогенітальні інфекції
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgA 1,5 р.д. 140
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM 1,5 р.д. 140
 Інші інфекції
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgA 1,5 р.д. 290
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgG 1,5 р.д. 290
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgM 1,5 р.д. 290
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні 1,5 р.д. 140
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG 1,5 р.д. 140
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM 1,5 р.д. 140
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgG (EBV CA IgG) 1,5 р.д. 140
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgM (EBV CA IgM) 1,5 р.д. 140
Вірус Енштейн-Барр ранній антиген,  а/т IgG (EBV ЕА IgG) 1,5 р.д. 140
Вірус Енштейн-Барр ядерний антиген,  а/т IgG (EBV NА IgG) 1,5 р.д. 140
 Паразитологічні інфекції 

Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів                                                                                                                                  

1 день

 

70

Аскариди, а/т 1,5 р.д. 140
Ехінококи, а/т 1,5 р.д. 140
Лямблії, а/т 1,5 р.д. 140
Опісторхи, а/т 1,5 р.д. 140
Токсокари, а/т 1,5р.д. 140
Трихінели, а/т 1,5 р.д. 140
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Забір та підготовка вен. крові одноразовими системами   30
Забір та підготовка кап. крові   30
Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста   150
Контейнер для забору калу   55

 

Пільгова знижка у розмірі 5% * передбачена для таких категорій громадян:  Ветерани ВВ війни  • Пенсіонери   • Інваліди І та II групи  • Багатодітні сім’ї  Наявність посвідчення обов'язкове!  * не розповсюджується на категорію "Пакети" та категорію "МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ"


УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
ПОСЛУГА
Серце    200
Органи малого тазу трансвагінально   200
Молочні залози  

200

Щитовидна залоза   200
Органи черевної порожнини - печінка,селезінка,жовчевий міхур,підшлункова залоза,нирки.   300
Лімфатичні вузли одна група   120
Нирки+сечовий міхур   150
Простата трансабдомінально +нирки+сечовий міхур   250
Калитка   200
М’які тканини   120
УЗД легень та плевральних порожнин   150

Дитячий пакет (УЗД черевної порожнини,нирок,ехокардіографія(ЕХО-серця))   400
Жіночий пакет (органи малого тазу трансабдомінально,молочні залози,щитовидна залоза,черевна порожнина,нирки)   750

Чоловічий пакет (черевна порожнина,

простата трансабдомінально + сечовий міхур з                                                                                 600

визначенням залишкової сечі,  щитовидна   залоза)                                                                        

 

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА

  50
КОНСУЛЬТАЦІЯ
ПОСЛУГА ЛІКАР
ЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА  Рибчак Лілія Володимирівна

200

ЛІКАРЯ- ДЕРМАТОЛОГА Васьків Наталія ЛюборівнаЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА (ДОРОСЛІ ВІД 60 РОКІВ) Рибчак Лілія Володимирівна 100

Warning: file_get_contents(http://vikna.if.ua/rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/gipok160/public_html/index.php on line 468
Створення та підтримка сайту: