Івано-Франківська область, м. Калуш, пр. Л.Українки, 16 б, (Пенсійний фонд)
Телефони для консультацій: (03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
ГАРЯЧА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
(03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
E-mail: office@dc.if.ua
Skype: dcifua

НАША
АДРЕСА
м. Калуш
пр. Л.Українки, 16 б
(Пенсійний фонд)

Як нас знайти?

ПРАЙС-ЛИСТ

Аналізи Термін Ціна
ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Аналіз крові
Група крові та резус фактор 1 день

90

Загальний аналіз крові  (ЗАК з ШОЕ, без формули) 1 день 120
Загальний розгорнутий аналіз крові   (ЗРАК, ЗАК з  формулою та  ШОЕ) 1 день 150
ШОЕ по Панченку 1 день 40
 Гемостаз
Активований частковий тромбопласт. час (АЧТЧ) 1 день 75
Протромбіновий час (ПЧ) 1 день 95
Тромбіновий час (ТЧ) 1 день 75
Фібриноген 1 день 75
Коагулограма   (ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, МНО) 1 день 288
Час згортання крові (по Лі-Уайту) 1 день 40
Час кровотечі (по Дюку) 1 день 40
 Аналіз сечі
Загальний аналіз сечі   (ЗАС, з мікроскопією осаду) 1 день 90
 Аналіз калу
Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів 1 день 100
БІОХІМЧНО-СИНДРОМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Субстрати
Креатинин 1 день 75
Сечова кислота 1 день 75
Сечовина 1 день 75
 Ферменти
Аланін-амінотранфераза (АЛТ) 1 день 75
Амілаза альфа 1 день 75
Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) 1 день 75
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) 1 день 75
Ліпаза 1 день 130
Серомукоїд 1 день

75

Фосфотаза лужна 1 день 75
 Пігменти
Білірубін загальний 1 день 75
Білірубін прямий 1 день 75
 Білки
Альбумін 1 день 75
Білок загальний 1 день 75
Тимолова проба 1 день 75
 Ліпіди
Тригліцериди 1 день 75
Холестерин 1 день 75
Холестерин ЛПВЩ (альфа-ЛП) 1 день 80
Холестерин ЛПНЩ (бета-ЛП) 1 день 100
   
Пакет "Ліпідний  1"
(Тригліцериди, Холестерин)
1 день

150

Пакет "Ліпідний  2"
(Тригліцериди, Холестерин, ЛПВЩ,   ЛПНЩ )
1 день 300
 Цукровий діабет
Глікозильований гемоглобін 1 день 210
Глюкоза 1 день

75

Глюкозо-толерантний тест 1 день 150
Інсулін 1,5 р.дн.
180
С-пептид 1,5 р.дн. 190
 Електроліти
Залізо 1 день

75

Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена(UIBC) 1 день

75

Калій 1 день 75
Кальцій 1 день 75
Кальцій іонізований 1 день 90
Магній 1 день

75

Мідь 1 день 120
Натрій 1 день 75
Фосфор 1 день 75
Хлориди 1 день 75
Цинк 1 день

120

 Пакети
Пакет "Біохімія печінки "(АЛТ, АСТ, ГГТ, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Фосфотаза лужна) 1 день 430
Пакет "Нирковий 1 " (Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 200
Пакет "Нирковий 2 "  (ЗАС, Альбумін,  Білок загальний, Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 445
Пакет "Біохімічний 1" (АЛТ, АСТ, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечовина) 1 день 500
Пакет "Біохімічний 2" (АЛТ, АСТ, ГГТ, Амілаза альфа, Альбумін, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечова кислота, Сечовина, Фосфотаза лужна, Тригліцериди, Холестерин) 1 день 1000
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Тиреоїдна панель
Кальцитонін 1,5 р.дн.

310

Паратгормон 1,5 р.дн. 210
Тереоглобулін (ТГ) 1,5 р.дн. 180
Тереоглобулін, а/т (ТГ) Пн., Сер 180
Тиреопероксидаза, а/т (ТПО) Пн., Сер 180
Тиреотропний гормон (ТТГ) Пн., Сер 160
Тироксин (Т4) Пн., Сер 160
Тироксин вільний (Т4в) Пн., Сер 160
Трийодтиронін (Т3) Пн., Сер 160
Трийодтиронін вільний (Т3в) Пн., Сер 160

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону

(А-РТТГ)

Пн., Сер 370

   
Пакет "Тиреоїдний 1" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4в, Т3в) Пн., Сер 800
Пакет "Тиреоїдний 2" (А-ТПО, ТТГ, Т4в) Пн., Сер 480
 Репродуктивна панель
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) 1,5 р.дн. 180
Естрадіол (Е2) 1,5 р.дн. 170
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 1,5 р.дн. 170
17-ОН-Прогестерон  1,5 р.дн. 390
Прогестерон 1,5 р.дн. 170
Пролактин 1,5 р.дн. 170
Статеві гормони зв'язуючий глобулін (СГЗГ) 1,5 р.дн. 200
Тестостерон вільний (Тв) 1,5 р.дн. 230
Тестостерон загальний 1,5 р.дн. 170
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 1,5 р.дн. 170
 Пренатальна діагностика
Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФП) 1,5 р.дн. 170
Асоційований з вагітністю білок А плазми (РАРР-А) 1,5 р.дн. 220
Естріол вільний (ЕЗ) 1,5 р.дн. 170Хоріонічний гонадотропін людини бета вільний (ХГЛ‐бета вільний) 1,5 р.дн. 200
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) 1,5 р.дн. 170
 Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1,5 р.дн. 310
Альдостерон 5 р.д. 420
Кальцитонін 1,5 р.дн. 310
Кортизол 1,5 р.дн. 180
Паратгормон 1,5 р.дн. 210
Соматропний гормон (Гормон росту) 4 р.д. 200
ОНКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Альфа-фетопротеїн (АФП) 1,5 р.д. 170
Пакет "Індекс ROMA" (Онкомаркер яйників, в комплексі з HE4 та СА 125) 1,5 р.д. 675
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1,5 р.д. 200
Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) 1,5 р.д. 200
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
1,5 р.д. 390
Онкомаркер СА 125 (яйників) 1,5 р.д. 200
Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) 1,5 р.д. 550
Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми)
3 р.д. 430
Простат-спецефічний антиген (ПСА) 1,5 р.д. 170
Простат-спецефічний антиген вільний (ПСА в) 1,5 р.д. 170
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 1,5 р.д. 180
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета)
1,5 р.д. 170
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Ревматоїдна панель
Антистрептолізин О ( АСО ) 1 день 100
Ревматоїдний фактор (РФ) 1 день  100
Серомукоїд 1 день  75
 С-реактивний білок (СРБ)  1 день 100
Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО, РФ, СРБ)
1 день 270
 

Пакет

 "Здоров'я  жінки"


(АЛТ, АСТ, ГГТ, Глюкоза,Креатинін,Сечовина, Білірубін загальний, Сечова кислота, Тригліцериди, Холестерин,ТТГ,СА 125, СА 15-3, Естрадіол, Гепатит В,Гепатит С, ЗРАК)

 1,5 р.д. 1800

Пакет

“Здоров’я чоловіка”


(АЛТ, АСТ, ГГТ, Білірубін загальний,Сечова кислота, Глюкоза,Креатинін,Сечовина, Тригліцериди,Холестерин, ПСАз,Гепатит В,Гепатии С, ЗРАК)

  1,5 р.д. 1250
Загальний імунітет
Ir A 1,5 р.д. 150
Ir Е загальний 1,5 р.д. 200
Ir G 1,5 р.д. 150
Ir M 1,5 р.д. 150
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Гепатити
Вірус гепатиту В поверхневого, антиген, скринінг (HBs Ag скринінг) 1 день 120
Вірус гепатиту С, скринінг (НCV Ab) 1 день 120
 TORCH інфекції
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgG (HSV 1/2 IgG) 1,5 р.д. 170
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgМ (HSV 1/2 IgМ) 1,5 р.д. 170
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG 1,5 р.д. 170
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ 1,5 р.д. 170
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG 1,5 р.д. 170
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM 1,5 р.д. 170
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG 1,5 р.д. 170
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM 1,5 р.д. 170
 Урогенітальні інфекції
Сифіліс (RPR - сучасний аналог RW)-нетрепонемний тест 1 р.д. 120
Сифіліс (Treponema pallidum),а/т сумарні 1,5 р.д. 170
Сифіліс (Treponema pallidum),а/т сумарні - скринінг
1 р.д. 150
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG 1,5 р.д. 170
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG 1,5 р.д. 170
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM 1,5 р.д. 170
 Інші інфекції
Коронавірус COVID-19(SARS-CoV-2)а/т Ig G 1 р.д. 230
Коронавірус COVID-19(SARS-CoV-2)а/т Ig 
1 р.д. 230
Борелія, Ig G 1,5 р.д. 180
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні 1,5 р.д. 170
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG 1,5 р.д. 170
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM 1,5 р.д. 170
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgG (EBV CA IgG) 1,5 р.д. 170
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgM (EBV CA IgM) 1,5 р.д. 170
Вірус Енштейн-Барр ранній антиген,  а/т IgG (EBV ЕА IgG) 1,5 р.д. 170
Вірус Енштейн-Барр ядерний антиген,  а/т IgG (EBV NА IgG) 1,5 р.д. 170
 Паразитологічні інфекції 

Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів                                                                                                                                  

1 день

 

100

Аскариди, а/т 1,5 р.д. 170
Ехінококи, а/т 1,5 р.д. 170
Лямблії, а/т 1,5 р.д. 170
Опісторхи, а/т 1,5 р.д. 170
Токсокари, а/т 1,5р.д. 170
Трихінели, а/т 1,5 р.д. 170
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Забір та підготовка вен. крові одноразовими системами   30
Забір та підготовка кап. крові   30
Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста   200
Контейнер для забору калу   55

 

Пільгова знижка у розмірі 5% * передбачена для таких категорій громадян:  Ветерани ВВ війни  • Пенсіонери   • Інваліди І та II групи  • Багатодітні сім’ї  Наявність посвідчення обов'язкове!  * не розповсюджується на категорію "Пакети" та категорію "МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ"


УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
ПОСЛУГА
Серце    200
Органи малого тазу трансвагінально   200
Молочні залози  

200

Щитовидна залоза   200
Органи черевної порожнини - печінка,селезінка,жовчевий міхур,підшлункова залоза,нирки.   300
Лімфатичні вузли одна група   120
Нирки+сечовий міхур   200
Простата трансабдомінально +нирки+сечовий міхур   250
Калитка   200
М’які тканини   120
УЗД легень та плевральних порожнин   150

Дитячий пакет (УЗД черевної порожнини,нирок,ехокардіографія(ЕХО-серця))   400
Жіночий пакет (органи малого тазу трансабдомінально,молочні залози,щитовидна залоза,черевна порожнина,нирки)   750

Чоловічий пакет (черевна порожнина,

простата трансабдомінально + сечовий міхур з                                                                                 600

визначенням залишкової сечі,  щитовидна   залоза)                                                                        

 

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА

  50
КОНСУЛЬТАЦІЯ
ПОСЛУГА ЛІКАР
ЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА  Рибчак Лілія Володимирівна

250

ЛІКАРЯ- ДЕРМАТОЛОГА Васьків Наталія ЛюборівнаЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА (ДОРОСЛІ ВІД 60 РОКІВ) Рибчак Лілія Володимирівна 150

Warning: file_get_contents(http://vikna.if.ua/rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/gipok160/public_html/index.php on line 468
Створення та підтримка сайту: