Івано-Франківська область, м. Калуш, пр. Л.Українки, 16 б, (Пенсійний фонд)
Телефони для консультацій: (03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
ГАРЯЧА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
(03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
E-mail: office@dc.if.ua
Skype: dcifua

НАША
АДРЕСА
м. Калуш
пр. Л.Українки, 16 б
(Пенсійний фонд)

Як нас знайти?

ПРАЙС-ЛИСТ

Аналізи Термін Ціна
ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Аналіз крові
Група крові та резус фактор 1 день 55
Загальний аналіз крові  (ЗАК з ШОЕ, без формули) 1 день 40
Загальний розгорнутий аналіз крові   (ЗРАК, ЗАК з  формулою та  ШОЕ) 1 день 70
ШОЕ по Панченку 1 день 30
 Гемостаз
Активований частковий тромбопласт. час (АЧТЧ) 1 день 45
Протромбіновий час (ПЧ) 1 день 45
Тромбіновий час (ТЧ) 1 день 45
Фібриноген 1 день 50
Коагулограма   (ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, МНО) 1 день 150
Час згортання крові (по Лі-Уайту) 1 день 30
Час кровотечі (по Дюку) 1 день 30
 Аналіз сечі
Загальний аналіз сечі   (ЗАС, з мікроскопією осаду) 1 день 55
 Аналіз калу
Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів 1 день 55
БІОХІМЧНО-СИНДРОМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Субстрати
Креатинин 1 день 35
Сечова кислота 1 день 35
Сечовина 1 день 35
 Ферменти
Аланін-амінотранфераза (АЛТ) 1 день 35
Амілаза альфа 1 день 35
Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) 1 день 35
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) 1 день 35
Ліпаза 1 день 60
Серомукоїд 1 день 35
Фосфотаза лужна 1 день 35
 Пігменти
Білірубін загальний 1 день 35
Білірубін прямий 1 день 35
 Білки
Альбумін 1 день 35
Білок загальний 1 день 35
Тимолова проба 1 день 35
 Ліпіди
Тригліцериди 1 день 35
Холестерин 1 день 35
Холестерин ЛПВЩ (альфа-ЛП) 1 день 45
Холестерин ЛПНЩ (бета-ЛП) 1 день 45
Пакет "Ліпідограма ‐ скринінг"
(Тригліцериди; Холестерин загальний; Х‐ЛПВЩ; Х‐ЛПНЩ; Коефіцієнт атерогенності)
1 день 155
Пакет "Ліпідний  1"
(Тригліцериди, Холестерин)
1 день 65
Пакет "Ліпідний  2"
(Тригліцериди, Холестерин, ЛПВЩ,   ЛПНЩ )
1 день 150
 Цукровий діабет
Глікозильований гемоглобін 1 день 150
Глюкоза 1 день 35
Глюкозо-толерантний тест 1 день 65
Інсулін 1,5 р.дн.
120
С-пептид 1,5 р.дн. 130
 Електроліти
Залізо 1 день 35
Залізо-зв'язуюча здатність 1 день 40
Калій 1 день 35
Кальцій 1 день 35
К альцій іонізований 1 день 35
Магній 1 день 35
Мідь 1 день 70
Натрій 1 день 35
Фосфор 1 день 35
Хлориди 1 день 35
Цинк 1 день 70
 Пакети
Пакет "Біохімія печінки "(АЛТ, АСТ, ГГТ, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Фосфотаза лужна) 1 день 200
Пакет "Нирковий 1 " (Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 100
Пакет "Нирковий 2 "  (ЗАС, Альбумін,  Білок загальний, Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 220
Пакет "Біохімічний 1" (АЛТ, АСТ, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечовина) 1 день 230
Пакет "Біохімічний 2" (АЛТ, АСТ, ГГТ, Амілаза альфа, Альбумін, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечова кислота, Сечовина, Фосфотаза лужна, Тригліцериди, Холестерин) 1 день 450
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Тиреоїдна панель
Кальцитонін 1,5 р.дн.

240

Паратгормон 1,5 р.дн. 140
Тереоглобулін (ТГ) 1,5 р.дн. 130
Тереоглобулін, а/т (ТГ) Пн., Сер 130
Тиреопероксидаза, а/т (ТПО) Пн., Сер 130
Тиреотропний гормон (ТТГ) Пн., Сер 110
Тироксин (Т4) Пн., Сер 110
Тироксин вільний (Т4в) Пн., Сер 110
Трийодтиронін (Т3) Пн., Сер 110
Трийодтиронін вільний (Т3в) Пн., Сер 110
Пакет "Тиреоїдний 1" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ) Пн., Сер 370
Пакет "Тиреоїдний 2" (ТТГ, Т4в, Т3) Пн., Сер 320
Пакет "Тиреоїдний 3" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4в, Т3в) Пн., Сер 560
Пакет "Тиреоїдний 4" (А-ТПО, ТТГ, Т4в) Пн., Сер 330
 Репродуктивна панель
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) 1,5 р.дн. 130
Естрадіол (Е2) 1,5 р.дн. 110
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 1,5 р.дн. 110
17-ОН-Прогестерон  1,5 р.дн. 130
Прогестерон 1,5 р.дн. 110
Пролактин 1,5 р.дн. 110
Статеві гормони зв'язуючий глобулін (СГЗГ) 1,5 р.дн. 130
Тестостерон вільний (Тв) 1,5 р.дн. 150
Тестостерон загальний 1,5 р.дн. 110
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 1,5 р.дн. 110
 Пренатальна діагностика
Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФП) 1,5 р.дн. 120
Асоційований з вагітністю білок А плазми (РАРР-А) 1,5 р.дн. 160
Естріол вільний (ЕЗ) 1,5 р.дн. 120
Плацентарний лактоген (ПЛ) 3 р.дн. 280
Хоріонічний гонадотропін людини бета вільний (ХГЛ‐бета вільний) 1,5 р.дн. 140
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) 1,5 р.дн. 120
 Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1,5 р.дн. 240
Альдостерон 5 р.д. 280
Кальцитонін 1,5 р.дн. 240
Кортизол 1,5 р.дн. 130
Паратгормон 1,5 р.дн. 140
Соматропний гормон (Гормон росту) 4 р.д. 150
ОНКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Альфа-фетопротеїн (АФП) 1,5 р.д. 120
Пакет "Індекс ROMA" (Онкомаркер яйників, в комплексі з HE4 та СА 125) 1,5 р.д. 400
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1,5 р.д. 130
Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) 1,5 р.д. 140
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
1,5 р.д. 280
Онкомаркер СА 125 (яйників) 1,5 р.д. 130
Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) 1,5 р.д. 320
Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми)
3 р.д. 245
Простат-спецефічний антиген (ПСА) 1,5 р.д. 120
Простат-спецефічний антиген вільний (ПСА в) 1,5 р.д. 120
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 1,5 р.д. 120
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета)
1,5 р.д. 120
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Ревматоїдна панель
Антистрептолізин О ( АСО ) 1 день 55
Антистрептолізин О, скринінг ( АСО скринінг) 1 день 35
Ревматоїдний фактор ( РФ ) 1 день 55
Ревматоїдний фактор, скринінг ( РФ скринінг ) 1 день 35
Серомукоїд 1 день 35
С-реактивний білок (СРБ) 1 день 60
С-реактивний білок, скринінг (СРБ скринінг) 1 день 35
Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО, РФ, СРБ) 1 день 150
Пакет "Ревмопроби скинінг" (ОСО, РФ, СРБ) 1 день 95
 Загальний імунітет
Ir A 1,5 р.д. 90
Ir Е загальний 1,5 р.д. 110
Ir G 1,5 р.д. 90
Ir M 1,5 р.д. 90
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Гепатити
Вірус гепатиту В поверхневого, антиген, скринінг (HBs Ag скринінг) 1 день 105
Вірус гепатиту С, скринінг (НCV Ab) 1 день 105
 TORCH інфекції
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgG (HSV 1/2 IgG) 1,5 р.д. 110
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgМ (HSV 1/2 IgМ) 1,5 р.д. 110
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG 1,5 р.д. 110
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ 1,5 р.д. 110
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG 1,5 р.д. 110
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM 1,5 р.д. 110
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG 1,5 р.д. 110
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM 1,5 р.д. 110
 Урогенітальні інфекції
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), а/т IgG 1,5 р.д. 120
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), а/т IgG 1,5 р.д. 120
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgA 1,5 р.д. 120
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG 1,5 р.д. 120
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG 1,5 р.д. 120
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM 1,5 р.д. 120
 Інші інфекції
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgA 1,5 р.д. 290
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgG 1,5 р.д. 290
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgM 1,5 р.д. 290
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні 1,5 р.д. 120
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG 1,5 р.д. 120
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM 1,5 р.д. 120
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgG (EBV CA IgG) 1,5 р.д. 110
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgM (EBV CA IgM) 1,5 р.д. 110
Вірус Енштейн-Барр ранній антиген,  а/т IgG (EBV ЕА IgG) 1,5 р.д. 110
Вірус Енштейн-Барр ядерний антиген,  а/т IgG (EBV NА IgG) 1,5 р.д. 110
 Паразитологічні інфекції
Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів 1 день 55
Аскариди, а/т Чт. 120
Ехінококи, а/т 1,5 р.д. 120
Лямблії, а/т Чт. 120
Опісторхи, а/т 1,5 р.д. 120
Токсокари, а/т Чт. 120
Трихінели, а/т 1,5 р.д. 120
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Забір та підготовка вен. крові одноразовими системами   20
Забір та підготовка кап. крові   20
Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста   100
Контейнер для забору калу   50

 

Пільгова знижка у розмірі 5% * передбачена для таких категорій громадян:  Ветерани ВВ війни  • Пенсіонери   • Інваліди І та II групи  • Багатодітні сім’ї  Наявність посвідчення обов'язкове!  * не розповсюджується на категорію "Пакети" та категорію "МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ"


УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
ПОСЛУГА
Органи малого тазу трансабдомінально   100
Органи малого тазу трансвагінально   100
Молочні залози   100
Щитовидна залоза   100
Органи черевної порожнини   150
Органи черевної порожнини (без нирок)
  120
Нирки+сечовий міхур   80
Простата трансабдомінально   100
Калитка   100
М’які тканини   80
Фолікулометрія   100 
(3 рази)
Лімфатичні вузли   100
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА
ПОСЛУГА
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА   40
КОНСУЛЬТАЦІЯ
ПОСЛУГА ЛІКАР
ЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА (ДОРОСЛІ ТА ДІТИ ВІД 10 РОКІВ) Рибчак Лілія Володимирівна
100
ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА (ДОРОСЛІ ТА ДІТИ ВІД 10 РОКІВ) Рибчак Лілія Володимирівна 100
ЛІКАРЯ-ТЕРАПЕВТА (ДОРОСЛІ ВІД 60 РОКІВ) Рибчак Лілія Володимирівна 50
ЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА (ДОРОСЛІ ВІД 60 РОКІВ) Рибчак Лілія Володимирівна 50

Справжнє спортивне свято обіцяють калушанам організатори та учасники всеукраїнських змагань з восьми областей.


Про це повідомив голова Брошнів-Осадської ОТГ, до якої увійшло село Кадобна Калуського району, Назарій Іванів.