Івано-Франківська область, м. Калуш, пр. Л.Українки, 16 б, (Пенсійний фонд)
Телефони для консультацій: (03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
ГАРЯЧА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
(03472) 7-01-88
(068) 144-00-62
(095) 804-90-86
E-mail: office@dc.if.ua
Skype: dcifua

НАША
АДРЕСА
м. Калуш
пр. Л.Українки, 16 б
(Пенсійний фонд)

Як нас знайти?

ПРАЙС-ЛИСТ

Аналізи Термін Ціна
ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Аналіз крові
Група крові та резус фактор 1 день

60

Загальний аналіз крові  (ЗАК з ШОЕ, без формули) 1 день 50
Загальний розгорнутий аналіз крові   (ЗРАК, ЗАК з  формулою та  ШОЕ) 1 день 100
ШОЕ по Панченку 1 день 30
 Гемостаз
Активований частковий тромбопласт. час (АЧТЧ) 1 день 45
Протромбіновий час (ПЧ) 1 день 45
Тромбіновий час (ТЧ) 1 день 45
Фібриноген 1 день 50
Коагулограма   (ПЧ, АЧТЧ, фібриноген, ТЧ, МНО) 1 день 180
Час згортання крові (по Лі-Уайту) 1 день 30
Час кровотечі (по Дюку) 1 день 30
 Аналіз сечі
Загальний аналіз сечі   (ЗАС, з мікроскопією осаду) 1 день 60
 Аналіз калу
Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів 1 день 60
БІОХІМЧНО-СИНДРОМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Субстрати
Креатинин 1 день 40
Сечова кислота 1 день 40
Сечовина 1 день 40
 Ферменти
Аланін-амінотранфераза (АЛТ) 1 день 45
Амілаза альфа 1 день 45
Аспартат-амінотрансфераза (АСТ) 1 день 45
Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) 1 день 45
Ліпаза 1 день 80
Серомукоїд 1 день

50

Фосфотаза лужна 1 день 45
 Пігменти
Білірубін загальний 1 день 45
Білірубін прямий 1 день 45
 Білки
Альбумін 1 день 45
Білок загальний 1 день 45
Тимолова проба 1 день 45
 Ліпіди
Тригліцериди 1 день 45
Холестерин 1 день 45
Холестерин ЛПВЩ (альфа-ЛП) 1 день 55
Холестерин ЛПНЩ (бета-ЛП) 1 день 55
   
Пакет "Ліпідний  1"
(Тригліцериди, Холестерин)
1 день 90
Пакет "Ліпідний  2"
(Тригліцериди, Холестерин, ЛПВЩ,   ЛПНЩ )
1 день 195
 Цукровий діабет
Глікозильований гемоглобін 1 день 160
Глюкоза 1 день

45

Глюкозо-толерантний тест 1 день 80
Інсулін 1,5 р.дн.
140
С-пептид 1,5 р.дн. 150
 Електроліти
Залізо 1 день

45

Залізо-зв'язуюча здатність 1 день

90

Калій 1 день 45
Кальцій 1 день 45
К альцій іонізований 1 день 70
Магній 1 день 45
Мідь 1 день 90
Натрій 1 день 45
Фосфор 1 день 45
Хлориди 1 день 45
Цинк 1 день 90
 Пакети
Пакет "Біохімія печінки "(АЛТ, АСТ, ГГТ, Білірубін загальний, Білірубін прямий, Фосфотаза лужна) 1 день 260
Пакет "Нирковий 1 " (Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 110
Пакет "Нирковий 2 "  (ЗАС, Альбумін,  Білок загальний, Креатинин, Сечовина, Сечова кислота) 1 день 240
Пакет "Біохімічний 1" (АЛТ, АСТ, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечовина) 1 день 260
Пакет "Біохімічний 2" (АЛТ, АСТ, ГГТ, Амілаза альфа, Альбумін, Білок загальний, Глюкоза, Білірубін загальний,  Креатинин, Сечова кислота, Сечовина, Фосфотаза лужна, Тригліцериди, Холестерин) 1 день 540
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Тиреоїдна панель
Кальцитонін 1,5 р.дн.

270

Паратгормон 1,5 р.дн. 170
Тереоглобулін (ТГ) 1,5 р.дн. 160
Тереоглобулін, а/т (ТГ) Пн., Сер 160
Тиреопероксидаза, а/т (ТПО) Пн., Сер 160
Тиреотропний гормон (ТТГ) Пн., Сер 130
Тироксин (Т4) Пн., Сер 130
Тироксин вільний (Т4в) Пн., Сер 130
Трийодтиронін (Т3) Пн., Сер 130
Трийодтиронін вільний (Т3в) Пн., Сер 130

Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону

(А-РТТГ)

Пн., Сер 290

   
Пакет "Тиреоїдний 1" (А-ТГ, А-ТПО, ТТГ, Т4в, Т3в) Пн., Сер 680
Пакет "Тиреоїдний 2" (А-ТПО, ТТГ, Т4в) Пн., Сер 400
 Репродуктивна панель
Дегідроепіандростерону сульфат (ДГЕАС) 1,5 р.дн. 170
Естрадіол (Е2) 1,5 р.дн. 130
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 1,5 р.дн. 130
17-ОН-Прогестерон  1,5 р.дн. 320
Прогестерон 1,5 р.дн. 130
Пролактин 1,5 р.дн. 130
Статеві гормони зв'язуючий глобулін (СГЗГ) 1,5 р.дн. 180
Тестостерон вільний (Тв) 1,5 р.дн. 180
Тестостерон загальний 1,5 р.дн. 130
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 1,5 р.дн. 130
 Пренатальна діагностика
Альфа-фетопротеїн пренатальний (АФП) 1,5 р.дн. 130
Асоційований з вагітністю білок А плазми (РАРР-А) 1,5 р.дн. 180
Естріол вільний (ЕЗ) 1,5 р.дн. 130
Плацентарний лактоген (ПЛ) 3 р.дн. 250
Хоріонічний гонадотропін людини бета вільний (ХГЛ‐бета вільний) 1,5 р.дн. 160
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета) 1,5 р.дн. 130
 Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1,5 р.дн. 290
Альдостерон 5 р.д. 290
Кальцитонін 1,5 р.дн. 270
Кортизол 1,5 р.дн. 140
Паратгормон 1,5 р.дн. 170
Соматропний гормон (Гормон росту) 4 р.д. 150
ОНКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Альфа-фетопротеїн (АФП) 1,5 р.д. 130
Пакет "Індекс ROMA" (Онкомаркер яйників, в комплексі з HE4 та СА 125) 1,5 р.д. 620
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1,5 р.д. 170
Онкомаркер СА 19-9 (підшлунк. залози, жовчн. міхура, товстого кишківника) 1,5 р.д. 170
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
1,5 р.д. 330
Онкомаркер СА 125 (яйників) 1,5 р.д. 170
Онкомаркер HE4 (яйників та ендометрію) 1,5 р.д. 450
Нейрон-специфічна енолаза (NSE; дрібноклітинного раку легень, нейробластоми та феохромоцитоми)
3 р.д. 330
Простат-спецефічний антиген (ПСА) 1,5 р.д. 130
Простат-спецефічний антиген вільний (ПСА в) 1,5 р.д. 130
Раково-ембріональний антиген (РЕА) 1,5 р.д. 130
Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ-бета)
1,5 р.д. 130
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Ревматоїдна панель
Антистрептолізин О ( АСО ) 1 день 80
Ревматоїдний фактор (РФ) 1 день   80
Серомукоїд 1 день  50
 С-реактивний білок (СРБ)  1 день 80
Пакет "Ревмопроби кількісно" (АСО, РФ, СРБ)
1 день 230
 

Пакет

 "Здоров'я  жінки"


(АЛТ, АСТ, ГГТ, Глюкоза,Креатинін,Сечовина, Білірубін загальний, Сечова кислота, Тригліцериди, Холестерин,ТТГ,СА 125, СА 15-3, Естрадіол, Гепатит В,Гепатит С, ЗРАК)

 1,5 р.д. 1010

Пакет

“Здоров’я чоловіка”


(АЛТ, АСТ, ГГТ, Білірубін загальний,Сечова кислота, Глюкоза,Креатинін,Сечовина, Тригліцериди,Холестерин, ПСАз,Гепатит В,Гепатии С, ЗРАК)

  1,5 р.д.  760
Загальний імунітет
Ir A 1,5 р.д. 120
Ir Е загальний 1,5 р.д. 160
Ir G 1,5 р.д. 120
Ir M 1,5 р.д. 120
ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 Гепатити
Вірус гепатиту В поверхневого, антиген, скринінг (HBs Ag скринінг) 1 день 105
Вірус гепатиту С, скринінг (НCV Ab) 1 день 105
 TORCH інфекції
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgG (HSV 1/2 IgG) 1,5 р.д. 130
Вірус простого герпесу 1/2, а/т IgМ (HSV 1/2 IgМ) 1,5 р.д. 130
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Краснуха (Червоничка, Rubella virus), а/т IgМ 1,5 р.д. 130
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), а/т IgM 1,5 р.д. 130
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Цитомегаловірус (CMV), а/т IgM 1,5 р.д. 130
 Урогенітальні інфекції
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgA 1,5 р.д. 130
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Хламідія (Chlamydia trachomatis), а/т IgM 1,5 р.д. 130
 Інші інфекції
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgA 1,5 р.д. 340
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgG 1,5 р.д. 340
Кашлюк (Bordetella pertussis/toxin), а/т IgM 1,5 р.д. 340
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т сумарні 1,5 р.д. 130
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgG 1,5 р.д. 130
Хелікобактерія (Helicobacter pylori), а/т IgM 1,5 р.д. 130
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgG (EBV CA IgG) 1,5 р.д. 130
Вірус Енштейн-Барр капсидний антиген,  а/т IgM (EBV CA IgM) 1,5 р.д. 130
Вірус Енштейн-Барр ранній антиген,  а/т IgG (EBV ЕА IgG) 1,5 р.д. 130
Вірус Енштейн-Барр ядерний антиген,  а/т IgG (EBV NА IgG) 1,5 р.д. 130
 Паразитологічні інфекції 

Аналіз калу на найпростіші та яйця гельмінтів

Аналіз для виявлення антигенів лямблій у фекаліях  (новинка)                                                                                                                                           

1 день

1 день

60

170

Аскариди, а/т 1,5 р.д. 130
Ехінококи, а/т 1,5 р.д. 130
Лямблії, а/т 1,5 р.д. 130
Опісторхи, а/т 1,5 р.д. 130
Токсокари, а/т 1,5р.д. 130
Трихінели, а/т 1,5 р.д. 130
МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
Забір та підготовка вен. крові одноразовими системами   30
Забір та підготовка кап. крові   30
Виїзд лаборанта "на дім" в межах міста   150
Контейнер для забору калу   55

 

Пільгова знижка у розмірі 5% * передбачена для таких категорій громадян:  Ветерани ВВ війни  • Пенсіонери   • Інваліди І та II групи  • Багатодітні сім’ї  Наявність посвідчення обов'язкове!  * не розповсюджується на категорію "Пакети" та категорію "МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ПОСЛУГИ"


УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
ПОСЛУГА
Серце    200
Органи малого тазу трансвагінально   180
Молочні залози  

180

Щитовидна залоза   180
Органи черевної порожнини - печінка,селезінка,жовчевий міхур,підшлункова залоза,нирки.   265
Лімфатичні вузли   120
Нирки+сечовий міхур   150
Простата трансабдомінально +нирки+сечовий міхур   200
Калитка   200
М’які тканини   120
Легені    150

Дитячий пакет (УЗД черевної порожнини,нирок,ехокардіографія(ЕХО-серця))   350
Жіночий пакет (органи малого тазу трансабдомінально,молочні залози,щитовидна залоза,черевна порожнина,нирки)   650 

Чоловічий пакет (черевна порожнина,

Простата трансабдомінально                                                                                                500

+нирки+сечовий міхур, щитовидна залоза.)

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА

  50
КОНСУЛЬТАЦІЯ
ПОСЛУГА ЛІКАР
ЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА  Рибчак Лілія Володимирівна

200

ЛІКАРЯ- ДЕРМАТОЛОГА Васьків Наталія Люборівна 150ЛІКАРЯ-ЕНДОКРИНОЛОГА (ДОРОСЛІ ВІД 60 РОКІВ) Рибчак Лілія Володимирівна 100

Warning: file_get_contents(http://vikna.if.ua/rss): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/gipok160/public_html/index.php on line 468
Створення та підтримка сайту: